МОНТЕСОРИ ЗАНИМАЛНЯ

  МОНТЕСОРИ ЗАНИМАЛНЯ

Центърът организира   Монтесори академия  за деца от 3,5-6г.
Какво ще правим:
1. Ще изучаваме  български език по системата на Мария Монтесори .
2. Ще изучаваме букви и цифри; ще развиваме понятиен апарат; ще правим звукобуквен анализ на дума .
3.Ще пеем на Английски език.
4.Ще апликираме, моделираме, оцветяваме, рисуваме.
5.Ще развиваме фината моторика на пръстите на ръцете и ще изграждаме първоначални умения за писане.
6.Ще развиваме комуникативните си умения чрез игри,драматизации на приказки,куклени постановки и работа с книжки.
7.Ще отделяме време за свободни игри с материалите на Монтесори.
8.Ще научим повече за света и природата.
9.Ще развиваме социални умения и създаваме нови приятелства.
Записването става чрез обаждане на тел. 0886 86 66 08 , попълване на заявление за прием и заплащане на първа такса. Месечната такса за Монтесори академията  е 450лв., внася се в края на всеки месец за следващия и не включва храна.  Брой деца в група: 6-7 . Записват се деца , които са в норма за възрастта .
 

 
Монтесори занималня

Монтесори занималня

Центърът разполага с Монтесори занималня с групи от по 5 деца. Центърът разполага с Монтесори занималня с групи от по 5 деца.

научи повече
Логопед

Логопед

Центърът разполага с логопедичен и психологичен кабинети. Центърът разполага с логопедичен и психологичен кабинети.

научи повече
Курсове, работилници...

Курсове, работилници...

Курсове, работилници и семинари за деца и родители. Курсове, работилници и семинари за деца и родители

научи повече