Специалисти

Петя Христева-Гаргова - Логопед (магистър) ; Специален педагог; Невротренинг терапевт ;Монтесори терапия . 
Юрка Донева - Логопед (магистър) ; Специален педагог; Невротренинг терапевт; Монтесори терапия .  
Светослава Чаушева - Логопед (магистър); Монтесори терапия . 
Ванина Алексова - Логопед (бакалавър); Специален педагог; Монтесори терапия .
Соня Ангелова - Логопед (магистър); предучилищен и начален педагог.
Мария Станчева- Логопед и ерготерапевт

Всички логопеди в Центъра  са сертифицирани  да ивършват оценка на четенето (декодиране и разбиране) и неговите нарушения при ученици от първи и втори клас !

В ЛМБЦ"Мечо Пух" работят утвърдени логопеди, с множество квалификации; преминали различни курсове и обучения в областта на логопедията.
Логопедите ни терапевтират, както деца и юноши , така и възрастни с различни езиково-говорни проблеми .