Специален педагог

В Центъра работят двама специални педагози  с деца от 2 до 18г.в. като развиват  всички когнитивни способности - памет, внимание, мислене, въображение, реч, фина и обща моторика. Подготвят децата за подготвителна група и училище и ги подпомагат  в учебния процес . При необходимост работят в екип с някои от другите специалисти  (логопед, психолог, рехабилитатор, невротренинг терапевт, монтесори терапевт).
Дават индивидуални часове на ученици със СОП за справяне с домашните задания , развиване  на умения и натрупване на знания.