Рехабилитатор

Тъй като "Мечо Пух" предлага услуги за развитие на цялостната личност, Центърът разполага със зала за рехабилитация и психомоторика.
Тук работи  един от утвърдените рехабилитатори в гр. Пловдив - Силвия Кирева. Тя има дългогодишен стаж в клиниката по ранна рехабилитация и физикална медицина и по-специално работата с деца.

Силвия Кирева има опит в работата
с деца с : и възрастни с: В работата си прилага методите на активната кинезитерапия (аналитична гимнастика, обучение в ходене), техниките на Кабат и Бобат, а така също и техниките на лечебния масаж (класически, рефлекторен); релаксиращ и тонизиращ масаж.
  1. Сертификат от специализираната болница за рехабилитация на церебрална парализа "Св. София" за проведено обучение "Вестибуларно стимулиране при деца с ДЦП" с положен изпит;
  2. Удостоверение от българската асоциация по хемофилия за участие в семинар-обучение на тема: "Рехабилитация при деца болни от хемофилия"