ДЕТСКИ ПСИХОЛОГ

Ива Бънева - психолог - провежда консултиране на родители и терапия при  деца с различни когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми.​