Специалисти

ПСИХОЛОЗИ В ЦЕНТЪРА:

Ива Бънева- когнитивно-поведенчески психолог
Ива Бънева завършва бакалавърска и магистърска степен по психология в ПУ "Паисий Хилендарски". Към  момента се обучава в консултантско ниво по фамилна и брачна терапия към Българската Асоциация по фамилна  терапия (БАФТ) .
Има интереси в областта на детската и фамилната психотерапия.
Работи с деца и юноши с различни проблеми в когнитивната, поведенческата, социалната и комуникативната сфера. Консултира и подпомага родители на  деца със СОП.

СЕРТИФИКАТИ: Ето и нейната страничка във фейсбук: тук

Мария Банкова - клиничен психолог 
Психоаналитично ориентиран психолог.
Образование:
Завършва бакалвърска степен по "Клинична психология" в Университета " Сейнт Жан д Анджели" в Ница, Франция .
Защитава магистърска степен по "Клинична психология" в НБУ, София .
Опит: