Психолог

Центърът разполага с модерен психологичен кабинет ,в който работи един от най-добрите  психолози в гр. Пловдив- Ива Бънева.
Тя е ориентирана към изследване и разбиране на личността в норма и патология. 
Работата ѝ е строго ориентирана към конкретната личност.
Извършва диагностики на интелекта , когнитивните процеси, емоционалното състояние при деца, юноши и възрастни. Провежда терапевтични сесии при деца с различни емоционални, поведенчески, когнитивни, социални  и комуникативни проблеми. Провежда сесии по психомоторика.
Сертификати: