Цени и правилa

В Центърът се приемат само здрави деца.
Приемът става чрез попълване на заявление по образец и договор за услуга(на място).
Таксите се заплащат в края на всеки месец за следващия.
Договорът може да бъде прекратен двустранно след едномесечно писмено предизвестие.

Родителите са длъжни: Екипът Цени:
Актуалните  цени за посещение в занималнята научете на 0886 86 66 08.