Записване

Какво да направите , за да запишете детето си при нас в стъпки :
1. Може да се свържете с нас на посочените телефони в каре "Контакти" в началната страница или да използвате формата за връзка с нас по e-mail , за да получите повече информация и да проверите дали има свободни места за прием.
2. Уговаряне на час и ден за среща в Центъра. На тази среща ще имате възможност да се запознаете с Екипа и да огледате базата.
3. Попълване на молба за прием и договор за услуга. Заплащане на първа такса.

Правила:
1.В Монтесори занималнята на ЛМБЦ "Мечо Пух" се приемат само здрави деца  на възраст от 3 - 6г.
2.Приемът на децата е целогодишен.
3.Децата се приемат въз основа на писмено заявление (по образец) и договор.
4. При постъпване се предоставя бележка от личен лекар за здравословното състояние на детето.
5. Таксите се заплащат в края на всеки месец между 20-25 число за следващия месец.
6.Посещенията могат да бъдат прекратени двустранно с едномесечно писмено предизвестие.
7.Родителите трябва да спазват работното време на занималнята.
8.Родителите уведомяват Екипа своевременно при настъпили промени в здравословното състояние на детето, а така също и в случаите на отсъствия поради други причини.