Кога да потърсим логопед ?

Пред много родители в един период от живота на детето им възниква въпросът кога е време да потърсят логопед за консултация .  " Tвърде рано e " или "Детето ще израсте проблема"  са често срещани мисли. Не рядко родителите търсят отговор във форуми,  допитват се до личния лекар или близки приятели ,  които в повечето случаи дават погрешна насока и мнение , но не с лоши подбуди, а поради липса на необходимите знания и информация; поради факта, че те не са специалисти в конкретната област и поради това, че не се отчита индивидуалността на всеки случай. Маркери за нужда от работа с логопед има от най-ранна детска възраст. Ще се опитам да направя рамка на най-често срещаните белези , които да ни подскажат, че е нужна консултация със специалист. Искам да отбележа, че:
  1. Това са малка част от маркерите, които биха подсказали, че детето има нужда от логопедична работа.
  2. При едно дете могат да се наблюдават един или повече от изброените "симптоми".
  3. Условието за години е приблизително, тъй като логопедът ще отчете индивидулните особености и фактори, влияещи за  развитието  на всяко дете.
  4. Наличието на някой от маркерите може да бъде симптом за логопедичен проблем , но може да бъде и индивидуална особеност или умение/знание , на което то да не е било обучавано.
Съвет:
При най-малкото колебание за особеност в развитието на подрастващия е най-добре да потърсите специалист, който да обследва детето, да  прецени съществуването или липсата на  проблем   и да Ви консултира и даде насоки  за последващи постъпки .
Мото:
По-добре е да се работи за превенция на проблеми, отколкото да се допусне те да се случат и работата да е насочена към отстраняването им !

Автор: Петя Христева- Гаргова (Логопед)
Този текст е авторски и попада под закрила от закона за авторското право. Може да се цитира само ако се прилага  линк към оригиналния текст.