Логопед

В ЛМБЦ "Мечо Пух"  функционират три логопедични кабинета , с модерно обзавеждане и оборудвани с най-качествените и красиви материали за цялостно развитие . В тях работят шестима  утвърдени логопеда, с дългогодишен опит, множество квалификации и преминати обучения.
Логопедите правят диагностика, консултират и  терапевтират деца и възрастни с езиково-говорни ,  когнитивни  и проблеми във фината и общата моторика . При нужда  работят в екип с психолог и/или специален педагог за достигане на максимално ефективни резултати.
Специалистите ни терапевтират: - Генерализирани разствойства на развитието. Аутизъм;
-Хиперактивност с дефицит на вниманието (ХАДВ);
-Умствена изостаналост;
-Детска церебрална парализа (ДЦП)
-Епилепсия
- Различни генетични и хромозомни нарушения - Синдром на Даун, Синдром на Ландау Клефнер; Синдром на Уилсон и др.

Терапия при възрастни с:
https://www.facebook.com/pages/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BE-%D0%9F%D1%83%D1%85/117597878282032?ref=hl