Форми на посещение

Д Е Л Н И Ч Н А     П Р О Г Р А М А
Центърът предлага гъвкав режим на посещения.
Полудневна форма :
8:00ч.  - 12:30ч. - 350лв.
13:00ч. - 18:00ч. - 350лв.

Целодневна форма:

8:00ч. - 18:00ч. - 450лв.

Цените не включват храна.

Записването за посещения при нас  става на тел. 0886 86 66 08, при наличие на свободни места.