ЕРГОТЕРАПЕВТ

От началото на 2019г. в Центъра работи ерготерапевт  Мария Станчева. Нейната работа е насочена към деца с проблеми в развитието , които имат нужда да :